in ,

How to set up Spatial Sound on Windows 10

Spatial Sound is understood as spatial sound on Windows 10 Creators Update. When you start Spatial Sound and connect to the receiver and speaker system, the sound you hear will help you easily locate in 3D space.

Spatial Sound surround sound simulates the sound emanating from all around you, thus making the perception of sound more realistic than the stereo sound that only plays two channels left and right.

In this tutorial, you’ll learn the steps to configure Spatial Sound on Windows 10 for headphones and home theater systems.

Cách bật Spatial sound cho tai nghe

 1. Mở Settings.

  Nhấp vào nút OK.

 2. Bấm vào System > Sound.

 3. Trong phần Related settings, hãy nhấp vào tùy chọn Sound Control Panel.

 4. Chọn thiết bị phát (ví dụ: tai nghe hoặc loa).

 5. Nhấp vào nút Properties > Nhấp vào tab Spatial sound.

 6. Trong phần Spatial sound format, hãy chọn tùy chọn Windows Sonic for Headphones.

 7. Nhấp vào nút Apply > OK.

Để cấu hình Spatial sound cho rạp hát tại nhà bằng Dolby Atmos, hãy làm theo các bước sau:

How to set up Spatial Sound on Windows 10 1
 1. Mở Microsoft Store
 2. Nhấp vào nút Install/Open.
 3. Nhấp vào nút Open Microsoft Store.
 4. Nhấp vào nút Install để cài đặt ứng dụng Dolby Access trên Windows 10.
 5. Nhấp vào nút Launch.
 6. Bỏ qua các đề xuất thiết lập.
 7. Nhấp vào tab Products.
 8. Chọn tùy chọn Dolby Atmos for home theater.
 9. Nhấp vào nút Setup.
 10. Nhấp vào nút Continue.
 11. Bật rạp hát tại nhà.
 12. Tiếp tục với các hướng dẫn trên màn hình.

Sau khi bạn hoàn thành các bước, rạp hát tại nhà sẽ hoạt động với định dạng âm thanh mới.

Written by Martinus T.

20+ Marvel Aesthetic wallpapers collection 20

20+ Marvel Aesthetic wallpapers collection

How to install DOSBox on Raspberry Pi 21

How to install DOSBox on Raspberry Pi